Krijg een Kans

Krijg een Kans is in 2011 opgericht en is een initiatief van Zonta rond de Reest, een club van vrouwen die deel uitmaakt van de internationale Zonta organisatie die zich ten doel stelt de positie van de vrouw wereldwijd te verbeteren. In 2015 heeft Zonta Drenthe (gemeenten Assen en Midden-Drenthe) zich bij Krijg een Kans aangesloten.

Een fonds voor vrouwen die een stap willen zetten om verder te komen. Voor vrouwen met ambities maar die onvoldoende middelen hebben om dit zelf te bekostigen. Het fonds kan deze vrouwen ondersteunen om hun wens of droom wel te realiseren.
Wil jij een nieuwe kans of ken je iemand voor wie dat van toepassing is, neem contact op met Krijg een Kans.

DOEL
Het fonds ‘Krijg een Kans’ stelt zich ten doel om vrouwen individueel of in groepsverband te stimuleren in hun ontwikkeling en zelfontplooiing. Met als resultaat dat ze weer het gevoel hebben dat ze meedoen, dat ze erbij horen.

VOOR WIE
Het gaat om vrouwen die zich in een sociaal isolement bevinden (chronisch zieken, lage opleiding waardoor minder kansen, weinig inkomen of geen werk, geen sociaal netwerk enz) woonachtig in de gemeenten Staphorst, Meppel, Steenwijkerland,
Westerveld, De Wolden, Assen en Midden-Drenthe.

WANNEER?
Voor wensen die niet uit andere fondsen bekostigd kunnen worden zoals Wmo (hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, woningaanpassing, ondersteuning mantelzorg). Het gaat om een EENmalige donatie, waarbij de beoordelingscommissie zal moeten beoordelen of zij vertrouwen heeft in een kans van slagen.

WAT?
Het ‘Krijg een Kans’ fonds biedt de mogelijkheid van een financiële ondersteuning tot maximaal € 500 bijvoorbeeld om een cursus te doen, materialen/gereedschappen te kopen en/of te huren en voor een lidmaatschap. Er wordt geen geld gegeven
maar de rekening van de gewenste activiteit en/of middelen wordt rechtstreeks vanuit het fonds betaald.

HOE KUN JE HET AANVRAGEN?
Ga naar de website: www.krijgeenkans.nl
Lees eerst de uitgangspunten en criteria op deze site. Beantwoord alle vragen zo zorgvuldig mogelijk.

Het ‘KRIJG EEN KANS’ project biedt de mogelijkheid van een financiële ondersteuning tot maximaal € 500 bijvoorbeeld om een cursus te doen, materialen/gereedschappen te kopen en/of te huren, voor een lidmaatschap. Er wordt geen geld gegeven maar de rekening van de gewenste activiteit en/of middelen wordt rechtstreeks vanuit het project betaald.

[cl-review quote=”Mevrouw komt uit Afghanistan en volgt al enige jaren via Humanitas Nederlandse les op de taaloefenwerkplaats. Zij praat al vrij goed Nederlands en zou dolgraag een type/computercursus willen volgen. Haar wens is telefoniste of receptioniste te kunnen worden. Voor een cursus in groepsverband is haar Nederlandse taal nog op onvoldoende niveau. KeK regelt en betaalt een individuele type/computercursus. Na 13 lessen slaagt mevrouw met glans. ” author=”” occupation=”” type=”quote” layout=”clean” italic=””]

Lees meer waargebeurde verhalen die model staan voor het Krijg een Kans fonds (KeK).

De volledige opbrengst van het Vrouwenfestijn op 13 oktober gaat naar het fonds ‘Krijg een Kans’.

Menu