Aanmelden sponsoren

Een evenement zoals het vrouwenfestijn kan niet zonder sponsoren. Nu hebben we, gelukkig ook dit jaar weer, particulieren en bedrijven bereid gevonden een bijdrage te leveren.

We zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe sponsoren die een steentje willen bijdragen. Ook u kunt meedoen om dit evenement tot succes te maken.

Hoe kunt u ons helpen?

U kunt bijvoorbeeld onze helpen door een prijs beschikbaar te stellen voor onze loterij. Uw bedrijfslogo met link naar uw website zal worden vermeld op zowel de sponsorenpagina als de loterijprijzenpagina.

U kunt met weinig moeite een bijdrage leveren door direct een bedrag te doneren.

Menu